Databaser

Utveckling

 

Accessdatabaser

accesspecialist.se är en sajt specialiserad mot Access från företaget ANMAQ.

 

ANMAQ erbjuder utveckling av Accessdatabaser av olika komplexitet. Funktionaliteten i de mest avancerade av dessa baseras till stora delar av programmering i VBA. ANMAQ anlitas för utvecklingsuppdrag i Access bland annat av Sveaskog och Volkswagen Group Sverige.

 

Hör gärna av dig om du önskar ett förutsättningslöst möte gällande eventuella uppdrag!